Dyrekcja

Dyrektor Społecznego Liceum Ogólnokształcącego Społecznego Towarzystwa Oświatowego

im. Zbigniewa Herberta w Kołobrzegu

Mgr Ewa Jaster