Sala doświadczania świata

Sala Doświadczania Świata jest elementem wieloprofilowej, kompleksowej metody usprawniania. W Społecznym Liceum Ogólnokształcącym jest to specjalnie wyodrębnione pomieszczenie wyposażone w różnorodne urządzenia stymulujące rozwój zmysłów. Metoda korzystania z Sali Doświadczania Świata oparta jest na holenderskiej metodzie stymulacji zmysłowej – Snoezelen. Słowo Snoezelen oznacza dwa pojęcia – węszyć i obwąchiwać oraz drzemać, być w półśnie. Podczas spotkań w sali terapeutycznej panuje specyficzna atmosfera relaksu i odprężenia, wytworzona za pomocą odpowiedniej muzyki, dźwięków, gry świateł oraz innych bodźców. Harmonijnie skomponowana sala wywołuje ożywienie, motywację do działania i poznawania.