Konkurs fotograficzny pn. „Między dwoma brzegami”

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym pn. „Między dwoma brzegami”, zorganizowanym przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty Magdalenę Zarębską–Kuleszę. Przedsięwzięcie skierowane jest do uczniów klas 4-8 szkół podstawowych oraz do uczniów szkół ponadpodstawowych z województwa zachodniopomorskiego.

Celem konkursu jest popularyzacja wśród uczniów edukacji regionalnej oraz artystycznej. Zadaniem uczestników jest wykonanie zdjęcia przedstawiającego most lub wiadukt, który znajduje się na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Wykonane zdjęcia należy przesłać na adres mailowy promocja@kuratorium.szczecin.pl do dnia 7 listopada 2022 roku (do końca dnia).

Nagrodzone zdjęcia zostaną wydane w formie kalendarza Kuratorium Oświaty w Szczecinie na rok 2023.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Szczecinie (Konkurs fotograficzny pn. „Między dwoma brzegami” – Kuratorium Oświaty w Szczecinie)