Misja szkoły

Misja szkoły:
Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta to szkoła, która służy samorealizacji każdego ucznia organizacja naszej szkoły opiera się na zgodnym współistnieniu i współpracy trzech stanów: nauczycieli, uczniów i rodziców swoje działania opieramy na uniwersalnych wartościach kulturowych, etycznych i narodowych, których wybitnym wyrazicielem jest nasz Patron
jesteśmy otwarci na współpracę z wszelkimi osobami i instytucjami służącymi dobru uczniów
szanujemy prawo każdego człowieka do odmienności myśli i poglądów, do wyboru drogi życiowej, do popełniania błędów podstawą naszego działania jest rzetelne zdobywanie i pogłębianie wiedzy i umiejętności przydatnych w pełnieniu odpowiedzialnych ról w rodzinie i społeczeństwie
przygotowujemy uczniów do systematycznego uczenia się przez całe życie, do rozwoju i doskonalenia osobowości

Absolwent szkoły:
jest przygotowany do podjęcia kształcenia na kolejnych szczeblach edukacyjnych
jest gotowy do wzięcia odpowiedzialności za własną naukę i karierę zawodową
umie komunikować się (także w językach obcych) i współpracować z innymi
umie samodzielnie podejmować decyzje i twórczo rozwiązywać problemy
dba o własny rozwój, stawia sobie wymagania i świadomie korzysta z wolności
rozumie wartość wspólnoty, do innych ludzi odnosi się z szacunkiem i życzliwością