Kadra pedagogiczna

 1. Mgr Dominika Besser – Biologia
 2. Mgr Wojciech Czaplewski – Język polski
 3. Mgr Dariusz Ćwirko- Informatyka
 4. Dr Danuta Fonfara – Matematyka, Chemia
 5. Mgr Małgorzata Grotto – Pedagog, Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 6. Mgr Arkadiusz Harłukowicz- Edukacja dla bezpieczeństwa
 7. Mgr Ewa Jaster- Wiedza o społeczeństwie
 8. Mgr Izabela Kaczyńska – Matematyka
 9. Mgr Małgorzata Kadrzyńska- Podstawy przedsiębiorczości, Etyka
 10. Mgr Katarzyna Kulikowska- Język polski
 11. Mgr Henryk Lisowski – Fizyka
 12. Mgr Wiesław Lorek – Język angielski
 13. Mgr Iwona Lubacz – Religia
 14. Mgr Jacek Maciejewski- Wychowanie fizyczne
 15. Mgr Agnieszka Małetko- Rewalidacja, Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 16. Mgr Paulina Miszczyszyn – Język angielski, Język hiszpański
 17. Mgr Aleksandra Mrozek – Język niemiecki
 18. Mgr Fabian Mrozek – Język angielski, Język niemiecki
 19. Mgr Anna Myk- Tyflopedagog
 20. Mgr Ilona Piątkiewicz – Geografia
 21. Mgr Anna Reszczyńska – Biologia
 22. Mgr Agnieszka Sokolnicka – Muzyka
 23. Mgr Maria Stankiewicz – Geografia
 24. Mgr Lidia Szukalska- Rewalidacja, Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne
 25. Mgr Jolanta Tchórzewska – Wiedza o kulturze
 26. Mgr Dariusz Wojciechowski- Wychowanie fizyczne
 27. Mgr Anna Zielińska-Bednarczyk- Logopeda
 28. Mgr Renata Żegunia – Historia