Nowość w naszej ofercie na rok szkolny 2020/2021

 

Od nowego roku szkolnego 2020/2021 proponujemy uczniom Społecznego Liceum Ogólnokształcącego zajęcia w Sali Doświadczania Świata – Snoezelen

Snoezelen to wszechstronna metoda terapii dla każdego, będąca odpowiedzią na problemy współczesnego świata. Nadrzędnym celem koncepcji jest pobudzanie głównych zmysłów: dotyku, wzroku, słuchu oraz węchu. W ten sposób do naszego układu nerwowego dostarczane są bodźce, które niezwykle korzystnie wpływają na koncentrację, pamięć, a w zależności od celu terapii: uspokajają lub aktywizują do działania.

Cele terapeutyczne realizowane w tej sali to urozmaicona, ciekawa forma spędzania wolnego czasu, wprowadzenie naszych uczniów w stan relaksacji i odpoczynku, zwiększenie motywacji do poznawania, nauki, zachęcenie do lepszego nawiązania kontaktu.

Seans w Sali Doświadczania Świata jest doskonałym środkiem doraźnym na depresje, nerwice, zaburzenia emocjonalne, czy nadpobudliwość. Uczniowie zaczynają postrzegać świat i rozbudzać uśpione jeszcze zmysły.

Wśród głównych celów pobytu w Sali Doświadczania Świata należy wymienić:

− rozwój poznawczy i społeczny,

− wzrost koncentracji na wyselekcjonowanych bodźcach,

− wydłużanie czasu uwagi,

− wzmocnienie procesów uczenia się,

− rozwijanie spostrzegawczości i kierunkowości spostrzegania,

− poszerzanie doświadczeń wzrokowo-słuchowych oraz pamięci wzrokowej i słuchowej,

− wyciszenie, uspokojenie organizmu,

− miłe spędzanie czasu w poczuciu bezpieczeństwa

Pobyt w Sali Doświadczania Świata wzbogacamy o zajęcia z zakresu:

– Czytania literatury w języku polskim, angielskim, hiszpańskim, niemieckim, francuskim, włoskim. Uczeń nie tylko słucha tekstu, ale także słyszy przedstawiany świat, czuje jego zapach i może dotknąć jego elementów,

– Muzykoterapii aktywnej, która przełamuje nieśmiałość, tworzy harmonię i wzbogaca kreatywne myślenie. Podczas zajęć nie tylko wykorzystywana jest muzyka odtwarzana, ale również melodie tworzone przez uczestników zajęć. Zajęcia mają pobudzić ucznia do intensywniejszego wsłuchania się w otaczający świat, skupiając uwagę na słyszeniu i czuciu dźwięków, co wydłuża czas koncentracji i sprzyja procesom uczenia się.

Zajęcia w Sali Doświadczania Świata przynoszą korzyści zarówno dla osób zdrowych, jak i z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz z różnymi deficytami.