O szkole

Pierwszym Liceum Społecznym, które powstało w województwie koszalińskim jest Liceum kołobrzeskie. Jego historia zaczyna się w marcu 1990 r. Zebrała się wówczas grupa rodziców, którzy nie chcieli posyłać swoich dzieci do istniejących szkół oraz grupa nauczycieli, którzy pragnęli pracować z młodzieżą w innych warunkach. W swoich poszukiwaniach możliwości otwarcia liceum doszli oni do wniosku, że aby założyć szkołę, muszą zorganizować się w koło społeczne. Pomocy szukali w Społecznym Towarzystwie Oświatowym założonym w 1989 roku w Warszawie. W czerwcu 1990 rozpoczął się nabór do klasy pierwszej. Zainteresowanie tą szkołą od początku było bardzo duże. Na egzaminy zgłaszało się młodzież nie tylko z Kołobrzegu, ale także z Białogardu, Świdwina, Gryfic. Mimo że zasadą w Liceach Społecznych jest przyjmowanie tylko do klas pierwszych, nacisk społeczny spowodował, iż utworzoną także klasę drugą. W roku 1991 o 32 miejsca w klasie pierwszej walczyło 120 osób. Tymczasem o 170 miejsc w kołobrzeskim, państwowym Liceum, starało się 223 osoby. Egzamin w Liceum Społecznym polegał na zdaniu pisemnie języka polskiego i matematyki oraz testu wiedzy ogólnej. Obecnie jest to konkurs świadectw. Nowością w tym liceum są obozy integracyjne, które odbywają się na początku pobytu w szkole. Ideą tych obozów jest wzajemne poznanie się uczniów, nauczycieli i rodziców. W liceum dużą uwagę przywiązuje się do języków obcych. Każdy rocznik był podzielony na trzy poziomy: zaawansowany, średnio zaawansowany i podstawowy. Język angielski i niemiecki jest obowiązkowy dla wszystkich roczników (6 godzin tygodniowo angielskiego i 4 niemieckiego). Społeczne Liceum było pierwszą szkołą, której uczniowie korzystali  z basenu pływackiego. Wprowadza się tu nowy system nauczania. Nauka wychowania muzycznego i plastycznego (odbywa się ona w galerii malarskiej) jest powiązana z tym, o czym młodzież uczy się na lekcjach języka polskiego i historii. Nauka języka polskiego jest powiązana z bardzo częstymi wyjazdami do teatru, opery itp. Biologii i chemii naucza się według programu autorskiego opracowanego przez i Liceum Społeczne w Warszawie. Nauczycielom pozostawia się duże pole do indywidualnego działania. We wrześniu 1999 roku w naszej szkole naukę rozpoczęli pierwsi gimnazjaliści. Szkoła została utworzona po to aby dać rodzicom możliwość wyboru placówki, do której chcą posłać swoje dzieci. Chętnych jest coraz więcej niż można przyjąć, co świadczy o tym, że wielu rodziców i uczniów akceptuje potrzebę istnienia tego rodzaju placówki.  W 2019r. pożegnaliśmy gimnazjalistów i utworzyliśmy Społeczne Liceum Ogólnokształcące dla uczniów po szkole podstawowej. Szkoła nosi imię Księcia Poetów Zbigniewa Herberta i należy do prestiżowego Klubu Szkół Herbertowskich.