Oferta zajęć w roku szkolnym 2021/2022

Oferta Zajęć z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w roku szkolnym 2021/2022

  1. Zajęcia rewalidacyjne.
  2. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.
  3. Zajęcia tyflopedagogiczne.
  4. Zajęcia logopedyczne.
  5. Zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-medialne.
  6. Zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się.
  7. Rewalidacja ruchowa.