Oferta zajęć w roku szkolnym 2020/2021

Oferta zajęć pozalekcyjnych w roku szkolnym 2020/2021

 1. Przygotowanie do matury z matematyki dla klasy 3LO.
 2. Przygotowanie do matury z języka polskiego dla klasy 3LO.
 3. Zajęcia wzbogacające podstawę programową matematyki z okresu zdalnego nauczania.
 4. Zajęcia wzbogacające podstawę programową języka polskiego z okresu zdalnego nauczania.
 5. Zajęcia wzbogacające podstawę programową języka angielskiego z okresu zdalnego nauczania.
 6. Edukacja turystyczna naszego regionu w języku niemieckim.
 7. Edukacja turystyczna naszego regionu w języku angielskim.
 8. Informatyka w języku angielskim.
 9. Wolontariat.
 10. Koło teatralne.

Oferta Zajęć z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w roku szkolnym 2020/2021

 1. Zajęcia rewalidacyjne.
 2. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.
 3. Zajęcia tyflopedagogiczne.
 4. Zajęcia logopedyczne.
 5. Zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-medialne.
 6. Zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się.
 7. Rewalidacja ruchowa.