Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Pedagogiem Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Zbigniewa Herberta w Kołobrzegu jest

Mgr Małgorzata Grotto

Mgr Agnieszka Małetko- Rewalidacja, Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Mgr Anna Myk- Tyflopedagog

Mgr Lidia Szukalska- Rewalidacja, Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

Mgr Anna Zielińska-Bednarczyk- Logopeda