Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Pedagogiem Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Zbigniewa Herberta w Kołobrzegu jest: Mgr Małgorzata Grotto

Nauczyciele zajęć z pomocy psychologiczno – pedagogicznej:

Mgr Agnieszka Małetko- Rewalidacja

Mgr Małgorzata Nidenko – Rewalidacja

Mgr Lidia Szukalska- Rewalidacja, Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

Mgr Katarzyna Kowal – Logopeda, Nauczyciel wspomagający

Mgr Ilona Piątkiewicz – Rewalidacja, Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

Mgr Hanna Kwiecień – Rewalidacja, Nauczyciel wspomagający